Υποστήριξη μιας αποτελεσματικής, τεκμηριωμένης και ασφαλούς χρήσης των ψηφιακών πλατφορμών στην εκπαίδευση

Scroll to content

E-Privacing

Μαθαίνετε πώς να χρησιμοποιείτε ψηφιακές πλατφόρμες για τη διδασκαλία με τρόπο που να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα.

Πρόσβαση στο ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Privacing μέσω της διαδικτυακής μας πύλης.

Ελέγξτε το επιπρόσθετο υλικό του έργου μας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εκθέσεων, των ενημερωτικών δελτίων και των λογαριασμών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εγγραφείτε στην Ακαδημία e-Privacing, για να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας και να μάθετε από τις εμπειρίες των άλλων.