Σχετικά με το έργο

Scroll to content

Σχετικά με

Το πρόβλημα

Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί ολοένα και πιο συνηθισμένο μέρος της σύγχρονης ζωής μας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης. Παρόλο που αυτό δεν είναι πάντα αρνητικό, ιδιαίτερα εν μέσω μιας πανδημίας που κατά καιρούς έχει αποτρέψει τη δια ζώσης διδασκαλία, υπάρχουν μειονεκτήματα και σημαντικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ίσως το κυριότερο από αυτά είναι το ζήτημα της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας. Αυτό το ζήτημα και άλλα σχετιζόμενα με αυτό, έχουν γίνει όλο και πιο επίκαιρα, καθώς η ψηφιακή τεχνολογία έχει κάνει το ίδιο και δεδομένης της πανδημίας, η εκπαίδευση ειδικά αποτελεί τώρα έναν τομέα-κλειδί όσον αφορά την ψηφιακή ιδιωτικότητα και την ασφάλεια.

Η λύση

Το έργο e-Privacing αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων με τη δημιουργία μιας σειράς εργαλείων που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και άλλες εκπαιδευτικές αρχές να κατανοήσουν τους κινδύνους που εγκυμονούν τέτοιες ψηφιακές πλατφόρμες και να αναλάβουν δράση για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους. Μέσω μιας διεθνούς κοινοπραξίας εταίρων, το έργο e-Privacing θα παράγει έναν οδηγό e-Privacing, μια διαδικτυακή πύλη για την πρόσβαση στο υλικό του έργου και μια Ακαδημία μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να συζητούν και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους αναφορικά με το υλικό του έργου και τα σχετικά ζητήματα.

Οι Στόχοι του έργου

Το έργο έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Ενθάρρυνση και ενίσχυση της ασφάλειας, της προστασίας και της προσβασιμότητας των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πρακτική στην Ευρώπη.
  • Συμβολή στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των ατόμων, κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης
  • Συμβολή στην ενίσχυση της αρχικής εκπαίδευσης και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών
  • Δημιουργία οδηγών και διαδικτυακής πύλης, καθώς και μιας Ακαδημίας e-Privacing που θα αποτελεί μια κοινότητα επαγγελματιών για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών