Laude-Reut Educational Complex

Complexul Educațional Laude-Reut, România (ebraică „reut” = „prietenie”) este o școală privată situată în București care oferă o bună educatie elevilor (de 3-18 ani); au o bună colaborare cu instituțiile de învățământ. Găzduiește peste 300 de elevi, de la nivelul de grădiniță pana la liceu, și a devenit una dintre școlile private de elită din România, care s-a dezvoltat ca o alternativă de succes la școlile publice din țară.

Elevii CELR sunt deosebit de motivați în dobândirea unei metode științifice în contexte complexe și în studii de caz care pot implica abilități de proiect, prin strategii diferențiate, cum ar fi rezolvarea de probleme, învățarea bazată pe proiecte și pe anchetă. Valorile școlii sunt: lupta pentru excelență, educație multiculturală, evaluare și dezvoltare individuală, oportunități pentru toată lumea, implicare în comunitate, parteneriate creative.

Promovând valorile comune ale Europei și dezvoltând idei și activități într-un context european, CELR sprijină educația multiculturală prin cooperare cu universități de prestigiu, finanțând programe precum Programul de învățare pe tot parcursul vieții. În vederea încurajării învățării pe tot parcursul vieții, CELR promovează programe educaționale și stabilește rețele, permițând elevilor să devină mai activi în viața democratică a comunității lor.