HeartHands Solutions

HeartHands Solutions este o consultanță foarte dinamică, care oferă o gamă largă de servicii care reduc decalajul dintre ecosistemele comerciale și de finanțare publică/UE.
Furnizarea serviciilor HeartHands variază de la dezvoltarea afacerii și achiziția de finanțare publică până la implementare personalizată, instruire și transfer de tehnologie. Toate serviciile sunt oferite cu accent pe calitatea înaltă a rezultatelor, ceea ce separă HeartHands de majoritatea consultanțelor care se distanțează de implementările tehnice, lăsând clienții expuși.


HeartHands este întotdeauna gata să împărtășească în mod egal cu clienții sau partenerii săi toate riscurile asociate, in realizarea unei viziuni comune.

Activitățile noastre curente se concentrează pe:

  • E&M Learning: Training prin metodologii inovatoare pentru E&M Learning.
  • Instruire personalizată: abordări de formare personalizate care utilizează analizarea opiniilor, analiza sentimentelor și tehnologiile de realitate augmentată.
  • Învățare informală: Învățare informală prin crearea de comunități online dinamice pentru a împuternici învățarea comunității prin motivarea de a învăța si pasiunea de a preda.
  • Diseminarea cunoștințelor: Diseminarea cunoștințelor prin dezvoltarea și aplicarea procesului integrat de comunicare strategică susținută de activități online și offline vizate.
  • Serious Games: Promovarea Serious Games în învățarea pe tot parcursul vieții prin utilizarea de serioase jocuri pentru dezvoltarea competențelor cheie.
  • Exploatarea prin proiectare: Rezultate durabile ale proiectului prin introducerea cerințelor de sustenabilitate în stadiile incipiente ale proiectării și exploatării rezultate din țintirea oportunităților publice și comerciale pe toată durata de viață a proiectului.
  • Îmbunătățirea continuă: metodologii și instrumente de asigurare a calității concentrate pe indicatorii de calitate vizați și pe programele de bune practici/lecții învățate.

HeartHands a angajat 5 consultanți cu experiență.