Η «HeartHands Solutions» είναι μια πολύ δυναμική συμβουλευτική εταιρεία που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ του εμπορικού και του δημόσιου και Ευρωπαϊκού οικοσυστήματος χρηματοδότησης.

Η παροχή υπηρεσιών της εταιρείας «HeartHands» κυμαίνεται από την ανάπτυξη επιχειρήσεων και την απόκτηση δημόσιας χρηματοδότησης έως την εφαρμογή κατά παραγγελία, την κατάρτιση και τη μεταφορά τεχνολογίας. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται με έμφαση στην υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων, γεγονός που διαχωρίζει την εταιρεία «HeartHands» από τις περισσότερες εταιρείες συμβούλων που αποστασιοποιούνται από τις τεχνικές υλοποιήσεις αφήνοντας τους πελάτες τους εκτεθειμένους.

Η εταιρεία «HeartHands» είναι πάντα έτοιμη να μοιραστεί εξίσου με τους πελάτες ή τους συνεργάτες της όλους τους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση ενός κοινού οράματος.
Οι τρέχουσες δραστηριότητές μας επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

  • Επιμόρφωση μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών για την εκμάθηση της αξιολόγησης και της διαχείρισης
  • Εξατομικευμένη κατάρτιση: Εξατομικευμένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν τεχνολογίες εξόρυξης απόψεων, ανάλυσης συναισθήματος και επαυξημένης πραγματικότητας.
  • Άτυπη μάθηση: Άτυπη μάθηση μέσω της δημιουργίας δυναμικών διαδικτυακών κοινοτήτων για την ενδυνάμωση της μάθησης στην κοινότητα, συνδυάζοντας την επιθυμία για μάθηση με το πάθος για διδασκαλία.
  • Διάδοση γνώσεων: Διάδοση γνώσεων μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαδικασίας στρατηγικής της επικοινωνίας που υποστηρίζεται από στοχευμένες διαδικτυακές και μη διαδικτυακές δραστηριότητες.
  • Ψηφιακά παιχνίδια: Προώθηση των ψηφιακών παιχνιδιών στη Δια Βίου Μάθηση μέσω της χρήσης «σοβαρών» παιχνιδιών για την προώθηση βασικών ικανοτήτων.
  • Διερεύνηση μέσω σχεδιασμού: Βιώσιμα αποτελέσματα έργων μέσω μιας εισαγωγής των προ απαιτούμενων βιωσιμότητας στα αρχικά στάδια του σχεδιασμού και της εκμετάλλευσης που προκύπτει από τη στόχευση σε δημόσιες και εμπορικές ευκαιρίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου.
  • Συνεχής βελτίωση: Μεθοδολογίες και εργαλεία διασφάλισης ποιότητας που επικεντρώνονται σε στοχευμένες μετρήσεις ποιότητας και προγράμματα βέλτιστων πρακτικών/μαθημάτων.

Η εταιρεία  «HeartHands» απασχολεί 5 έμπειρους συμβούλους.