Η Ελληνογερμανική Αγωγή (ΕΑ) είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου, επίσημα αναγνωρισμένος από το κράτος. Ιδρύθηκε το 1995 και το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής παρέχει τη δοκιμαστική βάση ερευνητικών εφαρμογών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση.

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης λειτουργεί επομένως ως διεπαφή μεταξύ της παιδαγωγικής έρευνας, της τεχνολογικής καινοτομίας και της σχολικής κοινότητας. Επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη παιδαγωγικών και τεχνολογικών καινοτομιών στην εκπαιδευτική πρακτική, τόσο μέσω της εσωτερικής έρευνας όσο και μέσω συνεργασιών με πολυάριθμα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εμπορικά ιδρύματα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Η Ελληνογερμανική αγωγή είναι θεσμικό μέλος του «EDEN» (Ευρωπαϊκό Δίκτυο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), του «STEDE» (Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών φυσικών επιστημών στην Ευρώπη) και του δικτύου «ECSITE» (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων και Μουσείων Φυσικών Επιστημών), καθώς και σχολείο-εταίρος του Γερμανικού Δικτύου Σχολείων Αριστείας.