Η Δικηγορική Εταιρεία «Σταμαδιανός και Συνεργάτες» είναι ένας σύγχρονος εταιρικός σχηματισμός, που ιδρύθηκε από τον Παναγιώτη Σταμαδιανό και τον Εμμανουήλ Δημογεροντάκη το 2019 και εδρεύει στην Αθήνα. Η ίδρυση του γραφείου μας έγινε από την ανάγκη να συνδυάσουμε τη φιλοσοφία, την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας και έτσι να προσφέρουμε πλήρεις νομικές υπηρεσίες στους πελάτες μας. Από την ίδρυσή της, η εταιρεία αποτελεί μία από τις πιο αναδυόμενες και πολλά υποσχόμενες δικηγορικές εταιρείες ολιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, προσηλωμένη στην παροχή καινοτόμων λύσεων και διαρκώς προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής νομικής αγοράς και στις ανάγκες των πελατών μας.

Το προσωπικό της εταιρείας αξιοποιώντας τις εμπειρίες του από την εργασία του σε εταιρικά περιβάλλοντα με υψηλή ζήτηση για  στοχευμένες και αποτελεσματικές νομικές λύσεις, αποφάσισε να δημιουργήσει μια ομάδα ικανή να παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού αντίκτυπου και αξίας σε ολοκαίνουρια, νομικά πεδία όπως το Δίκαιο της Προστασίας Δεδομένων, το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, το Δημόσιο Δίκαιο και το Δίκαιο Ενέργειας. Η συνεργασία μεταξύ νομικών συμβούλων που ειδικεύονται στον τομέα του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας και του εταιρικού δικαίου, συνθέτουν μια ομάδα υψηλής ποιότητας, έτοιμη να συμμετάσχει ενεργά στο έργο. Η εμπειρία μας στη διαδικασία συμμόρφωσης με το νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων και η ακαδημαϊκή και επαγγελματική μας έρευνα σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων υπογραμμίζουν τη συνάφεια μας με το έργο.