3η Συνάντηση των εταίρων του έργου, Παλλήνη, Ελλάδα

Στη συνάντηση συμμετείχαν: η Rosa Amaro από το CIVIC, o Georgios Papaioannou από την ATERMON, η Katerina Tsililisαπό την HESO, η Ιoanna Sandru και o Dan Constantin Sandru από το CELR, η Δήμητρα Δημητρακοπούλου από την ΕΑ και ο Μάνος Δημογεροντάκης από την S&P.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για τους εταίρους να συναντηθούν προσωπικά για πρώτη και (δυστυχώς) τελευταία φορά από την έναρξη του έργου.

Τα θέματα που καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης αφορούσαν κυρίως την ανασκόπηση των δραστηριοτήτων που ολοκληρώθηκαν στα παραδοτέα IO1, IO2 και στη συνέχεια την οριστικοποίηση του περιεχομένου για το παραδοτέο IO3.

Partners at the 3rd TPM