Στην εταιρεία «ATERMON» προσπαθούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή της εφαρμοσμένης έρευνας σε αναδυόμενες τεχνολογίες και εργαλεία, ενώ πειραματιζόμαστε συνεχώς με καινοτόμες ψηφιακές λύσεις για τη διάδοση της γνώσης. Η ομάδα αποτελείται από επαγγελματίες με υψηλά προσόντα στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την τεχνική συμβουλευτική, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων, τη συγγραφή περιεχομένου και το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Αποστολή μας είναι η σύλληψη και ο σχεδιασμός λύσεων με τη χρήση των  Τ.Π.Ε  με βάση τα μοντέλα παιχνιδιών.

Οι αξίες μας υπηρετούν τις έννοιες της ανοικτής μάθησης, της μάθησης δίχως διακρίσεις και της εξατομικευμένης μάθησης σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο που δεν θέτει περιορισμούς όσον αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.