Ο εκπαιδευτικός οργανισμός « Laude-Reut», στη Ρουμανία (εβραϊκά "reut" = "φιλία") είναι ένα ιδιωτικό σχολείο που βρίσκεται στο Βουκουρέστι και παρέχει μια καλή ευκαιρία για μαθητές (3-18 ετών) έχοντας καλή συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα. Φιλοξενεί πάνω από 300 μαθητές στο νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο και έχει γίνει ένα από τα ελίτ ιδιωτικά σχολεία στη Ρουμανία, τα οποία έχουν αναπτυχθεί ως μια επιτυχημένη εναλλακτική λύση στα δημόσια σχολεία της χώρας.

Οι μαθητές του σχολείου (CELT) έχουν ιδιαίτερα κίνητρα για την απόκτηση επιστημονικής μεθόδου σε σύνθετα πλαίσια και στη μελέτη περιπτώσεων που μπορεί να περιλαμβάνουν ανάπτυξη δεξιοτήτων έργου μέσω διαφοροποιημένων στρατηγικών, όπως η επίλυση προβλημάτων, η μάθηση με βάση το έργο και η μάθηση με βάση τη διερεύνηση. Οι αξίες του σχολείου μας είναι:  η προσπάθεια για αριστεία, πολυπολιτισμική εκπαίδευση, ατομική εκτίμηση και ανάπτυξη, ευκαιρίες για όλους, συμμετοχή στην κοινότητα, δημιουργικές συνεργασίες.

Προωθώντας τις κοινές αξίες της Ευρώπης και αναπτύσσοντας ιδέες και δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, το σχολείο υποστηρίζει την πολυπολιτισμική εκπαίδευση μέσω της συνεργασίας με τα πανεπιστήμια, χρηματοδοτώντας προγράμματα όπως το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Με στόχο την ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης, το  σχολείο (CELR) προωθεί εκπαιδευτικά προγράμματα και δημιουργεί δίκτυα επιτρέποντας στους μαθητές να γίνουν πιο ενεργοί στη δημοκρατική ζωή της κοινότητάς τους